Новини

                         ЕСЕНЕН КАЛЕНДАР
                       CALENDAR - AUTUMN

                                     2022 
 

    Дата                        Мероприятие Местонахождение
24.09.2022г. 1. Тест на яребица (caccia starne) 
2. Изпит за вродени качества - TAN
          ПЛОВДИВ
25.09.2022г. 1. Практичен лов (caccia pratica) 
 
          ПЛОВДИВ
15.10.2022г. 1. Тест на яребица (caccia starne) 
2. Изпит за вродени качества - TAN
3. Специализирана изложба - ЕХРО
       ПАЗАРДЖИК
16.10.2022г. 1. Практичен лов (caccia pratica)         ПАЗАРДЖИК
19.11.2022г.

1. TWC - Тест за ловна пригодност
2. Клубен Св.Хуберт

            АЙТОС

Тест на пъдпъдък 2022
Класика
Prove a quaglie 2022
La classiche

Крайно класиране от три кръга - шест състезания
Стара планина, Родопи, Рила

Трофей ''Златен пъдпъдък'' - 2022
Trofeo ''Quaglia di oro" - 2022


ANUBIS DEL TRAKI
guide: St.Sheitanov 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

    Водач
   (Guide)

 

21.05.22
22.05.22
Стара планина
съдии:
Ал.Стойчев
П.Радев

04.06.21
05.06.21
Родопи 
съдия:
П.Ветренски
16.07.21
17.07.21
Рила
съдия:
Н.Неделчев  
Резултати
-точки
(Results)

 1

Anubis
del Traki

42136/18

С.Шейтанов

       ECC3
         N.Q.
   ECC3
    ECC
      ECC
       MB
         77

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

       ECC2
       ECC2
      ECC2
      ECC2
       N.Q.
        EL
        72

 3

Centa Nachev Farm
(EB)
43705/19 Д.Начев

         MB
       ECC1

       ECC
       ECC1
        EL
       N.Q.
        67

 4

Eros
del Traki
46030/19 С.Шейтанов        ECC1
        N.Q.
       ECC
         EL
     N.Q.
     ECC2
        54

 5

Coni Nachev Farm
(EB)

43705/19

Д.Начев

        N.Q.
        N.Q.

         EL
        ECC

         MB
        ECC1
         47

 6

Valencia del Traki 41520/18 М.Иванова

        N.Q.
        ECC

      MB
       EL
        EL
      ECC3
        44

 7

Vienna
del Traki

41522/18

С.Шейтанов

        N.Q.
        ECC3

      ECC1
         EL
        N.Q.
        N.Q.
        37

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

В.Илиев

собст:
С.Райчев

         N.Q.
          MB
          EL
        ECC3
         EL
          --
        28
9
Vento del Traki   
 
41516/18 М.Иванова           --
        N.Q.
       N.Q.
        EL

       EL
      MB

        11

10

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

         EL
         N.Q.
      EL
     CQN

          EL
          EL

        10

11

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов

           B
          N.Q.
       --
       --

      --
      --

         8

12
 
Brina Vetrar del Melo   Д.Начев
собст:
Л.Господинов

           B
         N.Q.

      --
      --
      --
      --
         8

13
 
Аhil di Hristodulu 50168/21 С.Спасов          EL
         EL
       --
       --
       --
       --
         0

14
 
Hektor di Hristodulu 50167/21 С.Спасов          EL
         EL
       --
       --
       --
       --
         0

15
 
Cheri from Vetrenski 48914/20 Н.Николова         --
        --
        EL
        EL
      --
      --
         0

16
 
C-Castro Nachev Farm (EB) 43706/19 Л.Георгиев         NQ
        NQ
         --
         --
       --
       --
         0

17
 
Carina Hunt dog Asenov(EB) 35822/17 Л.Георгиев         EL
        EL
       --
       --
       --
       --
        0

18

Ramon du Rio Parana 47004/20 В.Илиев         NQ
         --
       --
       --
        --
        --
        0

19

Picasso del Sasha Petrovic (EB) JR722305 Ил.Асенов          --
        NQ
        --
        --
        --
        --
        0

 

17.07.2022
Тест на пъдпъдък -
Kласика
Classiche a quaglie
RILA, Bulgaria
judge: Nikolai Nedelchev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

   ECC3

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

      EL

 3

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     MB

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

     ECC1

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

      N.Q.

 6

Eros del Traki

46030/19 С.Шейтанов С.Шейтанов     ECC2

 7

Vienna del Traki        41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов       N.Q.
 8

Vento del Traki                              

41516/18 М.Иванова М.Иванова       MB

 9

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова       EL

16.07.2022
Тест на пъдпъдък -
Kласика
Classiche a quaglie
RILA, Bulgaria
judge: Nikolai Nedelchev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

      EL

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

      N.Q.

 3

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    ECC

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

     MB

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

      EL

 6

Eros del Traki

46030/19 С.Шейтанов С.Шейтанов       N.Q.

 7

Vienna del Traki        41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов       N.Q.

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев       EL
 9

Vento del Traki                              

41516/18 М.Иванова М.Иванова       EL

10

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова       EL

 

 

05.06.2022
Тест на пъдпъдък -
Kласика
Classiche a quaglie
Rodopi, Bulgaria
judge: Petar Vetrenski

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

      EL

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

   ECC2

 3

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    ECC

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

    ECC

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

    ECC1

 6

Eros del Traki

46030/19 С.Шейтанов С.Шейтанов       EL

 7

Vienna del Traki        41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов       EL

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев    ECC3
 9

Vento del Traki                              

41516/18 М.Иванова М.Иванова       EL

10

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова      CQN

11

Cheri from Vetrenski 48914/20 Н.Николова Н.Николова       EL
 

04.06.2022
Тест на пъдпъдък -
Kласика
Classiche a quaglie
Rodopi, Bulgaria
judge: Petar Vetrenski

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

      MB

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

   ECC2

 3

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

   ECC3

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

     EL

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

    ECC

 6

Eros del Traki

46030/19 С.Шейтанов С.Шейтанов     ECC

 7

Vienna del Traki        41522/18 С.Шейтанов С.Шейтанов    ECC1

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев      EL
 9

Vento del Traki                              

41516/18 М.Иванова М.Иванова      N.Q.

10

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова       EL

11

Cheri from Vetrenski 48914/20 Н.Николова Н.Николова       EL
 

 

22.05.2022
Тест на пъдпъдък -
Kласика
Classiche a quaglie
Stara planina, Bulgaria
judge: Petar Radev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

    ECC

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

   ECC2

 3

Brina Vetrar del Melo   Л.Господинов Д.Начев      N.Q.

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

     

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

    ECC1

 6

C-Castro Nachev Farm (EB)

43706/19

Л.Георгиев

Л.Георгиев

     N.Q.

 7

Rambo di Cascina Magiore   Л.Господинов Д.Начев      N.Q.

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев      MB
 9

Vento del Traki                              

41516/18 М.Иванова М.Иванова       N.Q.
 

 10  

Vienna del Traki                 

41522/18  

С.Шейтанов  

С.Шейтанов

     ECC3  

 11

Carina Hunt dog Asenov (EB)

35822/17 Л.Георгиев Л.Георгиев       EL

 12

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

      N.Q.

 13

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов       N.Q.

 14

Bros di Hristodulo

34339/16

С.Спасов С.Спасов       N.Q.
 15

Ahil di Hristodulo

50168/21 С.Спасов С.Спасов       EL

 16

Hektor di Hristodulo 50167/21 С.Спасов С.Спасов       EL

 17

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова

     N.Q.

 18

Picasso del Sasha Petrovic (EB)

JR722305 Ил.Асенов Ил.Асенов       N.Q.

21.05.2022
Тест на пъдпъдък -
Kласика
Classiche a quaglie
Stara planina, Bulgaria
judge: Alexander Stoichev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

     N.Q.

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

   ECC2

 3

Brina Vetrar del Melo   Л.Господинов Д.Начев       B

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

     N.Q.

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

     MB

 6

C-Castro Nachev Farm (EB)

43706/19

Л.Георгиев

Л.Георгиев

     N.Q.

 7

Rambo di Cascina Magiore 51842/21 Л.Господинов Д.Начев      N.Q.

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев       N.Q.
 9

Ramon du Rio Parana

  В.Илиев В.Илиев       N.Q.
 

 10  

Vienna del Traki                 

41522/18  

С.Шейтанов  

С.Шейтанов

     N.Q.    

 11

Carina Hunt dog Asenov(EB)

35822/17 Л.Георгиев Л.Георгиев       EL

 12

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     ECC1

 13

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов      ECC3

 14

Bros di Hristodulo

34339/16

С.Спасов С.Спасов        B
 15

Ahil di Hristodulo

50168/21 С.Спасов С.Спасов       EL

 16

Hektor di Hristodulo 50167/21 С.Спасов С.Спасов       EL

 17

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова

      EL

Поради липса на достатъчен брой подадени заявки за състезанието на пъдпъдък клас аматьори на 21-22.05. няма да се проведе!

Тестовете на пъдпъдък - класика обявени за 14 и 15 май в Стара планина (регион Котел) ще се проведат на 21 и 22 май. Ще се сформира и батерия, клас - аматьори. Правилата в този клас ще са близки до лова на пъдпъдък но без отстрел. Клас аматьори дава възможност на редовия ловец или водач да покажат работните качества на своите ловни помощници.
В състезанието могат да участват курцхаари с FCI родословия, без ограничение във възраста. 
За записване в клас аматьор:
Изпратете снимка на родословието, име на собственик или водач и телефон за връзка на емейл
Краен срок за подаване на заявки: 8.05.2022

                          ЛЕТЕН КАЛЕНДАР
                       CALENDAR - SUMMER

                                     2022

    Дата                        Мероприятие Местонахождение
14.05.2022г.

Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  I-ви кръг
Отворени за Континентални породи

           СТАРА
        ПЛАНИНА
15.05.2022г. Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  I-ви кръг
Отворени за Континентални породи
           СТАРА
        ПЛАНИНА
4.06.2022г. Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  II-ри кръг
Отворени за Континентални породи
        РОДОПИ
5.06.2021г.  Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  II-ри кръг
Отворени за Континентални породи
        РОДОПИ
25.06.2022г.

Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  III-ри кръг
Отворени за Континентални породи

           РИЛА
26.06.2022г. Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  III-ри кръг
Отворени за Континентални породи
           РИЛА
  Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  IV-ти кръг
Отворени за Континентални породи
 
  Тест на пъдпъдък - Класика
 /
Classica a quaglie/
За Трофей "Златен пъдпъдък"  IV-ти кръг
Отворени за Континентални породи
 

19.03.2022
Тест на яребица
Трофей ''Пазарджик I''
Caccia a starne 

Troffeo ''Pazardzik I''
Pazardzik, Bulgaria

Батерия 1
Battery 1
judge: Petar Radev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

     EL

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

   ECC1

 3

Brina Vetrar del Melo   Л.Господинов Д.Начев      EL

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

   ECC3

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

   ECC2

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

      EL

 7

Rambo di Cascina Magiore   Л.Господинов Д.Начев      N.Q.

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев       EL
 9

Pradellinensis Mito

20/87038   В.Илиев       EL

 

19.03.2022
Тест на яребица
Трофей ''Пазарджик I''
Caccia a starne 

Troffeo ''Pazardzik I''
Pazardzik, Bulgaria

Батерия 2
Battery 2
judge: Petar Vetrenski

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 2

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 3

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 4

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов      EL

 5

Bros di Hristodulo

34339/16

С.Спасов С.Спасов       EL
 6

Ahil di Hristodulo

50168/21 С.Спасов С.Спасов      ECC

 7

Hektor di Hristodulo 50167/21 С.Спасов С.Спасов       EL

 8

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова       EL

 

 

Изпит за вродени качества - TAN
19.03.2022

Pazardzik, Bulgaria
Judge: Asen Galev
 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Astra Lavista from Vetrenski 51836/21 С.Младеновски        TAN
  2  Aurora Borealis from Vetrenski 51837/21 С.Младеновски  not passed
  3 Alba Queen from Vetrenski 51838/21 Цв.Цветанов  not passed
  4 Yana from Vetrenski 51795/21 Васил Ангелов        TAN
  5 W-Dea JR736713 Венци Лилов        TAN
  6 Brais from Vetrenski 51810/21 Младен Ждраков        TAN
  7 Alter Ego from Vetrenski 51840/21 Христо Грозков        TAN


 

20.03.2022
Тест на яребица
Трофей ''Пазарджик I''
Caccia a starne 

Troffeo ''Pazardzik I''
Pazardzik, Bulgaria

Батерия 1
Battery 1
judge: Petar Vetrenski

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

   ECC1

 2

Martin di San Mamiliano

33580/16

 

В.Илиев

      EL

 3

Brina Vetrar del Melo   Л.Господинов Д.Начев       EL

 4

Coni Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

      EL

 5

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

   ECC2

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

      EL

 7

Rambo di Cascina Magiore   Л.Господинов Д.Начев       EL

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

312398/0

С.Райчев В.Илиев      N.Q.
 9

Pradellinensis Mito

20/87038   В.Илиев      N.Q.

 

20.03.2022
Тест на яребица
Трофей ''Пазарджик I''
Caccia a starne 

Troffeo ''Pazardzik I''
Pazardzik, Bulgaria

Батерия 2
Battery 2
judge: Petar Radev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

   ECC2

 2

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

   ECC3

 3

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

   ECC1

 4

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов      EL

 5

Bros di Hristodulo

34339/16

С.Спасов С.Спасов      EL
 6

Ahil di Hristodulo

50168/21 С.Спасов С.Спасов      EL

 7

Hektor di Hristodulo 50167/21 С.Спасов С.Спасов      EL

 8

Soni from Vetrenski 41888/18 Ю.Попова Ю.Попова      MB

 

 

Изпит за вродени качества - TAN
20.03.2022

Pazardzik, Bulgaria
Judge: Valentin Iliev
 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Astra Lavista from Vetrenski 51836/21 С.Младеновски        TAN
  2  Alba Queen from Vetrenskii 51838/21 Цв.Цветков        TAN

EXPO
Special D.Kurzhaar

19.03.2022
Pazardzik, Bulgaria
judge: Petar Radev

 

No

Име на куче
Dogs name

        PK

пол
sex

     Клас
    Class

Собственик
Owner

Резултат
Result

 1

Yan from Vetrenski

51794/21    M     Junior П.Ветренски Еxc1, BOS

 2

Yari from Vetrenski 51796/21   M      Junior П.Ветренски  Exc3

 3

Yago from Vetrenski

51797/21   M      Junior П.Ветренски           Exc.2
 4

Brais from Vetrenski

51810/21    M      Junior М.Ждраков             V.G.

 5

Alter Ego from Vetrenski 51840/21   M   Junior Христо Грозков            Exc.4

 6

Astra Lavista from Vetrenski 51836/21   F     Junior С.Младеновски           V.G.3

 7

Aurora Borealis from Vetrenski 51837/21   F     Junior С.Младеновски           V.G.2

 8

Alba Queen from Vetrenski

51838/21

  F     Junior Цветан Цветанов           Exc.2

 9

Yana from Vetrenski 51795/21   F    Junior Васил Ангелов Exc.1, BOS

 10

Adis ot Tegra na Dunava 51143/21   M Intermediate Л.Господинов Exc.1. BOS,        BOB
Winner    

 11

W-Dea JR736713Nkd  M Intermediate Венци Лилов Exc.1, BOS

 12

Ahil di Hristodulo 50168/21  M     Open С.Спасов           Exc.3

 13

Rambo di Cascina Maggiore 51140/21  M     Open Л.Господинов           Exc.2

14

Kimbo del Traki 49934/20  M     Open В.Илиев            Exc.1

15

Cheri from Vetrenski 48914/20  M     Open Нели Николова           V.G.3

16

Brina Vetar del Melo 51141/21  F     Open Л.Господинов           Exc.2

17

F-Kiara of Marta BG 40845/18  F     Open Ив.Димитров           Exc.1

Информация относно мероприятията обявени за 19-20.03.2022 год. в Пазарджик

 

19.03.2022
1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей "Пазарджик"
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
    Сборен пункт 8.15 ч. бензиностанция Еко
    
3. Специализирана изложба на породата - ЕХРО
    15.00 ч. с.Добровница
    

20.03.2022
1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI за Трофей "Пазарджик"
 Сборен пункт 8.15ч. бензиностанция Еко


За допълнителна информация: 0894396939 - В.Илиев, 0888979187 - П.Ветренски

Поради влошаване на метеорологичните условия в страната, мероприятията обявени за 12-13 Март 2022 в Пазарджик се отлагат и ще се проведат на следващата седмица 19-20 Март 2022 год.

Желаещите да участват в мероприята обявени за 12-13.03.2022 в гр.Пазарджик да подадат своите заявки най късно до 7.03.2022 год.

12.03.2022
1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Пазарджик
     Отворено за Континентални породи
     Две батерий
     съдия: Петър Радев
     съдия: Петър Ветренски
     Спонсор: HAPPY DOG
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
     съдия: Асен Галев
3. Специализирана изложба на породата - ЕХРО
    съдия: Петър Радев
    Спонсор: HAPPY DOG

13.03.2022
1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI за Трофей Пазарджик
     Отворено за Континентални породи
​     Две батерий
     съдия: Петър Радев
     съдия: Петър Ветренски
     Спонсор: HAPPY DOG

Заявка за участие, текст:
 
Име на куче.........................................................
Име на собственик............................................
Телефон за връзка............................................
Участие в .............................................................

изпратете на е-мейл:  office.nkk@gmail.com

При явяване е необходимо да се представи родословие на кучето!

За допълнителна информация: 0894396939 - В.Илиев, 0888979187 - П.Ветренски

26.02.2022
Тест на яребица
Трофей ''Пловдив I''
Caccia a starne 

Trofeo ''Plovdiv''
Plovdiv, Bulgaria
giud: Alexander Stoichev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

V.Iliev

M.Ivanova

     EL

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 3

Martin di San Mamiliano 33580/16 В.Илиев В.Илиев      EL

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 5

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    ECC1

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

      EL

 7

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов     ECC2

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

 

С.Райчев В.Илиев       EL
 9

 

           EL
10
Pradellinensis Mito
20/87038 V.Iliev V.Iliev      N.Q.

 

27.02.2022
Тест на яребица
Трофей ''Пловдив II'
Caccia a starne 

Trofeo ''Plovdiv''
Plovdiv, Bulgaria
giud: Alexander Stoichev

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

V.Iliev

M.Ivanova

     EL

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

   ECC3

 3

Martin di San Mamiliano 33580/16 В.Илиев В.Илиев    ECC1

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 5

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     EL

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

      EL

 7

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов     ECC2

 8

Ramses des Bois de Gland
(EB)

 

С.Райчев В.Илиев       MB
 9
Pradellinensis Mito
20/87038 V.Iliev V.Iliev       EL

 

 

Изпит за вродени качества - TAN
26.02.2022

Plovdiv, Bulgaria
Judge: Alexander Stoichev

 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Linux del Traki 49927/20 П.Димов         TAN
  2  Lea del Traki 49934/20 А.Атанасов         TAN

 

Изпит за вродени качества - TAN
27.02.2022

Plovdiv, Bulgaria
Judge: Valentin Iliev

 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Yago from Vetrenski 51797/21 П.Ветренски         TAN
  2 Yari from Vetrenski 51796/21 П.Ветренски         TAN
  3 Yan from Vetrenski 51794/21 П.Ветренски         TAN

19.02.2022
Тест на яребица
Трофей ''Диана-Ямбол''
Caccia a starne 

Trofeo ''Diana-Yambol''
Yambol, Bulgaria
giud: Nikolai Nedelchev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

V.Iliev

M.Ivanova

   ECC2

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     N.Q.

 3

Martin di San Mamiliano 33580/16 В.Илиев В.Илиев      N.Q.

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

     N.Q.

 5

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    MB2

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

      EL

 7

Rambo di Cascina Magiore

  Л.Господинов Д.Начев       EL

 8

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов     ECC1

 9

Brina Vetar del melo 50167/21 Л.Господинов Д.Начев      MB1

10

Armina vom den Waldshatten

41892/18

Г.Тодоров Г.Тодоров       EL
11
Pradellinensis Mito
20/87038 V.Iliev V.Iliev       EL

 

Изпит за вродени качества - TAN
19.02.2022

Yambol, Bulgaria
Judge: Nikolai Nedelchev

 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Selena del Cakic   А.Киряков         TAN
  2 Kimbo del Traki 49934/20 В.Илиев         TAN
  3 Hubba Bubba del Traki 48930/20 В.Илиев         TAN

Информация относно мероприятията обявени за 26-27.02.2022 год. в Пловдив

1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Пловдив 
     Отворено за Континентални породи
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
    Сборен пункт - 8.00 часа, бензиностанция Еко - Царацово
    съдия: Александър Стойчев
    съдия: 
За допълнителна информация: 0894396939 - В.Илиев

Моля, желаещите да участват да потвърдят своите заявки на посочения телефон!

Специализираната изложба обявена за 26.02.2022 в гр.Пловдив се отменя и същата ще се проведе на 12.03.2022 год. в гр.Пазарджик!

Информация относно мероприятията обявени за 19.02.2022 год. в Ямбол 

1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Ямбол 
     Отворено за Континентални породи
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 8.00 часа, бензиностанция Петрол
съдия: Николай Неделчев
За допълнителна информация: 0894396939 - В.Илиев

Моля, желаещите да участват да потвърдят своите заявки на посочения телефон!

                            ПРОЛЕТЕН КАЛЕНДАР
                              CALENDAR - SPRING

                                             2022


 

    Дата                         Мероприятие  Местонахождение
19.02.2022 1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Ямбол 
2. Изпит за вродени качества - TAN
         ЯМБОЛ
26.02.2022

1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Пловдив
2. Изпит за вродени качества - TAN
3. Специализирана изложба Г. Курцхаар - ЕХРО

      ПЛОВДИВ
27.02.2022 1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Пловдив
2. Изпит за вродени качества - TAN
      ПЛОВДИВ
12.03.2022 1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Пазарджик
2. Изпит за вродени качества - TAN
     ПАЗАРДЖИК
13.03.2022 1. Тест на яребица - тип пролетни по FCI  за Трофей Пазарджик
2. Изпит за вродени качества - TAN
     ПАЗАРДЖИК


 

УС на НКК уведомява своите развъдчици че е преустановено издаването на родословия за неопределен период от време. До възобновяване на нормален процес на работа, развъдчиците трябва да спазват следните правила към ОРД на клуба:

1. Информират за планувана скачка.
2. При добиване на кучило, подгответе и изпратете на емейл:  pedigree.nkk@gmail.com необходимите документи според развъдния правилник на НКК.
2.1. Попълнена проформа за издаване на родословия.
2.2. Снимка с отлично качество на родословието на бащата.
2.3. Снимка с отлично качество на родословието на майката.
2.4. Снимки на оценителни листи и работни книжки за придобити титли и оценки.
2.5. Профилна ясна снимка на скачката. 

Информацията за кучилата в този период ще бъде добавена в архива на развъдниците при ОРД на НКК и след възобновяване на работния процес, ще бъдат издадени родословия. 

Моля, развъдчиците които са подали такива документи до момента и не са им издадени родословия, да не го правят отново!

Информираме своите членове че предстои сформирането на годишните резултати. За целта е необходимо всеки собственик до 10.01.2022 год. да изпрати снимки от работните книжки на своите кучета (куче) или дипломи, стигнали до резултати на състезания и тестове през 2021 год. в страната и чужбина.

емейл: office.nkk@gmail.com

24.10.2021
Тест на яребица
Caccia starne - CACT
Saedinenie, Bulgaria
judge: Alexsander Stoichev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

       EL

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

      EL

 3

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов      N.Q.

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    ECC1

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

      EL

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

       EL

 7

Аhil di Hristodulu

50168/21 С.Спасов С.Спасов      N.Q.

 8

Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов     ECC2

 9

Hektor di Hristodulu 50167/21 С.Спасов С.Спасов       N.Q.

10

Valencia del Traki

41520/18

V.Iliev M.Ivanova    ECC3

 

23.10.2021
Тест на яребица
Caccia starne - CACT
Saedinenie, Bulgaria
judge: Alexsander Stoichev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Eros del Traki

46030/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

       EL

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

      EL

 3

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов     ECC1

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    ECC2

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

     N.Q.

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

      N.Q.

 7

Аhil di Hristodulu

50168/21 С.Спасов С.Спасов      N.Q.

 8

Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов      N.Q.

 9

Hektor di Hristodulu 50167/21 С.Спасов С.Спасов       N.Q.

10

Valencia del Traki 41520/18 V.Iliev M.Ivanova      N.Q.

 

Изпит за вродени качества - TAN
23.10.2021

Saedinenie, Bulgaria
Judge: 
Alexander Stoichev
 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Idan del Traki 48932/20 Илиян Илинчев         TAN


St.Hubert - Club
17.10.2021

Pazardzik, Bulgaria

Judge:
Liubomir Stefanov
Ivan Marinov

 

No Име на състезател Име на куче Клас Резултати
1 Младен Ждраков Polia from Vetrenski открит 3-то място
2 Зорница Николова Eres from Vetrenski открит 4-то място
3 Сава Младеновски Siana from Vetrenski открит  
4 Оги Върбанов Chara from Vetrenski открит  
5 Aтанас Киряков Eto ot bai Kosta открит  
6 Нели Николова Cheri from Vetrenski открит  
7 Нели Николова Miia from Vetrenski открит 2-ро място
8 Петър Ветренски Kaien from Vetrenski открит  
9 Юлиана Попова Soni from Vetrenski открит  
10 Валентин Илиев Ramon du Rio Parana открит 1-во място

EXPO
Special D.Kurzhaar

16.10.2021
Pazardzik, Bulgaria
judge: Petar Vetrenski

 

No

Име на куче
Dogs name

        PK

пол
sex

     Клас
    Class

Собственик
Owner

Резултат
Result

 1

Brita from Vetrenski

     F     Baby Васил Кръстев          VP

 2

Adis ot Tegra na Dunava 51143/21   M    Junior Л.Господинов     Exc1, JCAC

 3

Helga of Nasluka

49266/20    F Intermediate Тодор Трясков        Exc 2
 4

Brina Vetar del melo

51141/21    F Intermediate Л.Господинов  Exc1, R.CAC

 5

Ramon du Rio Parana LOF
113291/0
  M Intermediate Валентин Илиев Exc1, CAC, BOB

 6

Polia from Vetrenski 39618/18   F      Open Младен Ждраков           Exc3

 7

Ula from Vetrenski 45026/19   F      Open Николай Христов          Exc2

 8

Centa from Vetrenski

47005/20

  F      Open Димитър Иванов   Exc1, CAC, BOS

 9

Atiz della Terta Nera 37396/17   M      Open Тодор Трясков     Exc1, R.CAC

 10

F-Krum of Marta BG 40841/18   M      Open А. Петров           Еxc2

 


 

CACT PLOVDIV

Информация относно мероприятията обявени за 16-17.10.2021 год. в Пазарджик.

16.10.2021
1. EXPO - CAC - Специализирана изложба германски курцхаар

Начало 12.30 ч. център с.Добровница
17.10.2021
1. Клубен турнир Св.Хуберт

съдии: Любомир Стефанов, Иван Маринов
2. Изпит за ловна пригодност (TWC) 
Сборен пункт 8.00 часа на бензиностанция Еко, Пазарджик

Моля, подайте своите заявки за участие на емейл: office.nkk@gmail.com
Текст:

1. Име на куче
2. Име на собственик
3. Телефон за връзка
4. Участие в....


Краен срок за записване - 14.10.2021 год.

Участници без подадена заявка няма да бъдат допуснати до участие в турнира Св.Хуберт и изпит за ловна пригодност!

 

10.10.2021
Практичен лов
Caccia pratica - CACT
Pazardzik, Bulgaria
judge: Petar Vetrenski

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

 ECC2, R.CACT

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        N.Q.

 3

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов          N.Q.

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         N.Q.

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

 ECC1, CACT

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

         EL

 7

Аhil di Hristodulu

50168/21 С.Спасов С.Спасов          EL

 8

Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов        N.Q.

 9

Centa Nachev Farm (EB) 43705/19 Д.Начев Д.Начев         N.Q.

 10

Coni Nachev Farm (EB) 43702/19 Д.Начев Д.Начев         N.Q.

 11

C-Castro Nachev Farm (EB 43706/19 Л.Георгиев Л.Георгиев        N.Q.

 12

Carina Hunt dog Asenov (EB) 35822/17 Л.Георгиев Л.Георгиев        N.Q.

 13

Hektor di Hristodulu 50167/21 С.Спасов С.Спасов         EL

9.10.2021
Тест на яребица
Caccia starne - CACT
Pazardzik, Bulgaria
judge: Nikolay Nedelchev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

       MB1

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        N.Q.

 3

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов       ECC2

 4

Dream del Traki

42135/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

      ECC3

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

 ECC1, CACT

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова

       N.Q.

 7

Аhil di Hristodulu

50168/21 С.Спасов С.Спасов        N.Q.

 8

Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов С.Спасов       MB2

 9

Centa Nachev Farm (EB) 43705/19 Д.Начев Д.Начев        EL

 10

Coni Nachev Farm (EB) 43702/19 Д.Начев Д.Начев        EL

 11

C-Castro Nachev Farm (EB 43706/19 Л.Георгиев Л.Георгиев        N.Q.

 12

Carina Hunt dog Asenov (EB) 35822/17 Л.Георгиев Л.Георгиев        N.Q.

Изпит за вродени качества - TAN
9.10.2021

Pazardzik, Bulgaria
Judge:
Petar Vetrenski
 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Nino vom Hause Pav   Ангел Обретенчев         TAN
  2 Helga of Nasluka 49266/20 Тодор Трясков         TAN
  3 Rambo di Cascina Magiore   Л.Господинов         TAN
  4 Brina vetar del melo   Л.Господинов         TAN
  5 Adis ot Tegra na dunava   Л.Господинов         TAN
  6 Ramon du Rio parana   В.Илиев         TAN


judge: Valentin Iliev

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Cheis from Vetrenski 48916/20 Димитър Стоянов      TAN
  2 Naik vom Hause Pav   Станчо Вълчев      TAN

IKP 2021 UNGARN
Internationale Kurzhaar Prüfung

Europa of Nasluka с водач Русен Кацаров
Helga of Nasluka с водач Тодор Трясков
Osiris vom Balkanite с водач Пламен Петков9-10.10.2021

                          ЕСЕНЕН КАЛЕНДАР
                       CALENDAR - AUTUMN

                                     2021 
 

    Дата                        Мероприятие Местонахождение
9.10.2021г. 1. Тест на яребица (caccia starne) с ранг CACT
2. Изпит за вродени качества - TAN
    ПАЗАРДЖИК
10.10.2021г. 1. Практичен лов (caccia pratica) с ранг CACT
2. Изпит за вродени качества - TAN
    ПАЗАРДЖИК
16.10.2021г. 1. Специализирана изложба Г.Курцхаар - EXPO     ПАЗАРДЖИК
17.10.2021г. 1. TWC - Тест за ловна пригодност
2. Клубен Св.Хуберт
    ПАЗАРДЖИК
23.10.2021г.

1. Тест на яребица (caccia starne) с ранг CACT
Квалификация за Световен шампионат Г. Курцхаар
Практичен лов (caccia pratica)
Pina de Ebro - Испания - 6-7.11.2021
2. Изпит за вродени качества - TAN

 

   СЪЕДИНЕНИЕ
24.10.2021г. 1. Практичен лов (caccia pratica) с ранг CACT
Квалификация за Световен шампионат Г. Курцхаар
Практичен лов (caccia pratica)
Pina de Ebro - Испания - 6-7.11.2021 
   СЪЕДИНЕНИЕ

НКК уведомява своите развъдчици че изготвянето и издаването на родословия стартира и по стандартния начин през БРФК. Моля, следвайте указанията за издаване на родословия вписани във директория "Развъдна дейност" и изпращайте своите документи на емейл pedigree.nkk@gmail.com

Информация за издаване на родословия 

В предвид ситуацията с БРФК през тази година, родословия ще се издават от Федерациите на съседни на България държави: - Сърбия, Румъния, Северна Македония, Гърция и Турция.
Всеки развъдчик на НКК има право да избере в коя държава желае да му бъдат издадени родословията, като същото трябва да впише в Проформата за издаване на родословия под: - Име на развъдник.
След получаване на документите на емейла на ОРД, те ще бъдат проверени, оформени според изискванията на съответната Федерация и изпратени. Развъдчика ще получи на емейл допълнителна информация и указания за заплащане на необходимите такси. Критерия за влизане в разплод е задължителен като същия е три екстериорни оценки (Правилник за РД на НКК) и издържан Изпит за вродени качества (TAN).

Всеки развъдчик на НКК трябва да изготви (в pdf формат) и изпрати документите по описания начин на емейл: pedigree.nkk@gmail.com 

1. Сканирано родословие на бащата на кученцата.
2. Сканирано родословие на майката на кученцата.
3. Попълнена Проформа за издаване на родословия.
4. Сканирани оценителни листи от изложби и работни изпитания (работна книжка) на двамата родители. 
5. Профилна снимка на скачката с добро качество!
6. Снимка на Удостоверението за регистрирано име в FCI (име на развъдник).

Национален клуб курцхаар България организира следните изпити:

SOLMS - за кучета, родени след 01.10.2019

AZP - за кучета, родени преди 01.10.2019

Дати на провеждане: 25-26.09.2021

Място: гр. Пловдив

За допълнителна информация: +359878497812 - Георги Кацаров / Georgi Katsarov

Срок за записване: до 15.09.2021

 

Тест на пъдпъдък 2021
Класика
Prove a quaglie 2021
La classiche

Крайно класиране от четири кръга - осем състезания
Родопи I, Родопи II, Рила, Родопи III

Трофей ''Златен пъдпъдък'' - 2021
Trofeo ''Quaglia di oro" - 2021


MARTIN DI SAN MAMILIANO
guide: V.Iliev 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

    Водач
   (Guide)

22.05.21
23.05.21
Родопи I
съдии:
П.Ветренски
Ал.Стойчев

12.06.21
13.06.21
Родопи II
съдия:
С.Райчев
17.07.21
18.07.21
Рила
съдия:
П.Радев  
31.07.21
1.08.21
Родопи III
съдия:

Ал.Стойчев
Резултати
-точки
(Results)

 1

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

       ECC2
       ECC2
   ECC2
   ECC2
  ECC3
    N.Q.
     ECC2
       N.Q.
       127

 2

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

       ECC
       ECC1
    N.Q.
   ECC1
  ECC1
  ECC2
     ECC3
       N.Q.
       124

 3

Perla Cherni Lom 34124/16 Д.Начев       ECC1
        N.Q.
   ECC3
    N.Q.
     MB1
    ECC3
         --
      ECC2
        93

 4

Dream
del Traki 
46025/19 С.Шейтанов         MB
         EL
    N.Q.
    ECC
    ECC2
     ECC

      N.Q.
     ECC1

        88

 5

Centa Nachev Farm
(EB)

43705/19

Д.Начев

      ECC3
      ECC3

   ECC1
     N.Q.

      --
      --
        --
        --
         57

 6

Eros
del Traki
  С.Шейтанов

         EL
         EL

      EL
    ECC
     MB3
     N.Q.
      ECC1
        N.Q.
        51

 7

Vento
del Traki

29160/15

М.Иванова

        EL
        EL

      EL
    ECC3
    ECC
     N.Q.
       N.Q.
      ECC3
        50

 8

Anubis
del Traki

42136/18

С.Шейтанов

        ECC
         N.Q.
    N.Q.
    ECC
    ECC
     N.Q.
       N.Q.
       N.Q.
        48
9
Vienna
del Traki
 
41522/18 С.Шейтанов         N.Q.
        N.Q.
     ECC
       EL

     N.Q.
    ECC1

         --
         --
        39

10

Coni Nachev Farm
(EB)

43702/19

Д.Начев

         ECC
         N.Q.
     N.Q.
     ECC

      --
      --

         --
         --
        32

11

Miia from Vetrenski

32353/16

Н.Николова

         CQN
           EL
       --
     CQN

      --
      --

        EL
       MB
        31

12
 
Broz di Hristodulu 34339/16 С.Спасов

        ECC
          EL

      --
      --
     MB2
     N.Q.
        --
        --
        29

13
 
Aira A&N (EB) 35822/17 Д.Начев         CQN
         N.Q.
     N.Q.
     ECC
       --
       --
        --
        --
        26

14
 
Hektor di Hristodulu 50167/21 С.Спасов         CQN
         MB
       --
       --
     N.Q.
     N.Q.
        --
        --
        14

15
 
Cheri from Vetrenski 48914/20 Н.Николова         EL
        EL
    CQN
    CQN
      --
      --
        N.Q.
         EL
        20

16
 
Soni from Vetrenski  4188818 Ю.Попова         EL
        EL
    CQN
    CQN
     N.Q.
      EL
         EL
        N.Q.
        20

17
 
Аhil di Hristodulu 50168/21 С.Спасов         EL
        EL
       --
       --
      EL
      N.Q.
        --
        --
        0

18

Cara from Vetrenski 47004/20 Д.Методиев         EL
         --
       --
       --
        --
        --
        --
        --  
        0

1.08.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classica
Rodopi III Dobrostan, Bulgaria
judge: Alexander Stoichev

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

 1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         N.Q.

 2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         ECC1

 3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

         N.Q.

 4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

          ECC3

 5

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

          N.Q.

 6

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

          N.Q.

 7

Miia from Vetrenski

32352/16

Н.Николова

Н.Николова

           MB

 8

Cheri from Vetrenski

48914/20

Н.Николова

Н.Николова

            EL

 9

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

           N.Q.

 

10
 

Perla Cherni Lom 34124/16 Д.Начев П.Бонев          ECC2

31.07.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classica
Rodopi III Dobrostan, Bulgaria
judge: Alexander Stoichev

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

 1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         N.Q.

 2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         N.Q.

 3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC2

 4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

          N.Q.

 5

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         ECC1

 6

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

         ECC3

 7

Miia from Vetrenski

32352/16

Н.Николова

Н.Николова

            EL

 8

Cheri from Vetrenski

48914/20

Н.Николова

Н.Николова

          N.Q.

 9

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

            EL

 

УС на НКК уведомява своите членове-развъдчици, че излезе решение за издаване на родословия. Изчакваме за допълнителна информация и указания и същите ще публикуваме тук в официалния сайт на НКК!

Final

„IKP 2021 UNGARN“
Internationale Feld- und Wasser-Prüfung
vom 30.09. bis 02.10. 2021 in Ungarn

Моля, заинтересуваните да се обърнат за информация към Георги Кацаров - +359878497812

18.07.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classica
Yundola/Belmeken, Bulgaria
judge: Petar Radev

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         N.Q.

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        ECC

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

          N.Q.

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

          N.Q.

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         ECC1

6

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           N.Q.

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

         ECC2

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

         ECC3

9

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов

С.Спасов

          N.Q.

10

Аhil di Hristodulu

50168/21

С.Спасов

С.Спасов

          N.Q.

11

Hektor di Hristodulu

50167/21

С.Спасов

С.Спасов

          N.Q.

12

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

            EL

 

17.07.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classica
Yundola/Belmeken, Bulgaria
judge: Petar Radev

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        ECC

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        ECC2

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC3

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

        ECC

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

          N.Q.

6

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         MB3

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

        ECC1

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

         MB1

9

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов

С.Спасов

         MB2

10

Аhil di Hristodulu

50168/21

С.Спасов

С.Спасов

           EL

11

Hektor di Hristodulu

50167/21

С.Спасов

С.Спасов

          N.Q.

12

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

          N.Q.

 

 

Classica 3

13.06.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classicha
Shiroka poliana, Bulgaria
judge: Sasho Raichev

 

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        ECC

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         ECC

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC2

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

        ECC3

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

          EL

6

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         ECC

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

        ECC1

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

          n.q. 

9

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

           EL

10

Coni Nachev Farm (EB)

43702/19

Д.Начев

Д.Начев

         ECC

11

Aira A&N (EB)

35822/17

Д.Начев

Д.Начев

         ECC

12

Miia from Vetrenski

32352/16

Н.Николова

Н.Николова

         CQN

13

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

         CQN

14

Cheri from Vetrenski

48914/20 Н.Николова Н.Николова          CQN

12.06.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classicha
Shiroka poliana, Bulgaria
judge: Sasho Raichev

 

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           n.q.

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

            n.q.

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC2

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

           EL

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

         ECC

6

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

           n.q.

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

         ECC3

9

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

        ECC1

10

Coni Nachev Farm (EB)

43702/19

Д.Начев

Д.Начев

          n.q.

11

Aira A&N (EB)

35822/17

Д.Начев

Д.Начев

          n.q.

12

Cheri from Vetrenski

48914/20

Н.Николова

Н.Николова

         CQN

13

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

         CQN

Състезанията обявени за 12-13.юни 2021 г. ще се проведат на Широка поляна. Моля желаещите да подадат своите заявки до 5.06.2021. на емейл: office.nkk@gmail.com
съдия: Сашо Райчев
За допълнителна информация 0894396939 - В.Илиев

23.05.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classicha
Batak, Bulgaria
judge: Alexander Stoichev

 

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           n.q.

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC2

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

           EL

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           n.q,

6

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

         ECC1

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

         n.q.

9

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

        ECC3

10

Coni Nachev Farm (EB)

43702/19

Д.Начев

Д.Начев

          n.q.

11

Aira A&N (EB)

35822/17

Д.Начев

Д.Начев

          n.q.

12

Miia from Vetrenski

32352/16

Н.Николова

Н.Николова

          EL

13

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

           EL

14

Hektor di Hristodulu

50167/21

С.Спасов

С.Спасов

          MB

 
15

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов С.Спасов           EL
 
 16

Аhil di Hristodulu

50168/21 С.Спасов С.Спасов            EL
 17

Cheri from Vetrenski

48914/20 Н.Николова Н.Николова            EL

22.05.2021
Тест на пъдпъдък 
Kласика
Classicha
Batak, Bulgaria
judge: Petar Vetrenski

 

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

          ECC

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           MB

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC2

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

           EL

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           n.q,

6

Eros del Traki

 

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

          ECC

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

        ECC1

9

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

        ECC3

10

Coni Nachev Farm (EB)

43702/19

Д.Начев

Д.Начев

          ECC

11

Aira A&N (EB)

35822/17

Д.Начев

Д.Начев

          CQN

12

Miia from Vetrenski

32352/16

Н.Николова

Н.Николова

          CQN

13

Soni from Vetrenski 

4188818

Ю.Попова

Ю.Попова

           EL

14

Hektor di Hristodulu

50167/21

С.Спасов

С.Спасов

          CQN

 
15

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов С.Спасов           ECC
 
 16

Аhil di Hristodulu

50168/21 С.Спасов С.Спасов            EL
 17

Cheri from Vetrenski

48914/20 Н.Николова Н.Николова            EL
 18

Cara from Vetrenski

47004/20 Д.Методиев Д.Методиев            EL

Classicha 2

На 12 и 13 юни в Родопи, НКК организира Тест на пъдпъдък - Класика, втори кръг. Състезанията са отворени за Континентални породи.
Моля желаещите да участват да подадат своите заявки най късно до 5 юни.
емейл: office.nkk@gmail.com

Classiche 2021
 

На 22-23 май на яз.Батак НКК организира Тест на пъдпъдък - Класика, първи кръг, както и ежегоден празник (банкет) на клуба. Състезанията са отворени за Континентални породи. 
Моля желаещите да участват в състезанията да подадат своите заявки като добавят и брой придружаващи ги хора с цел подсигуряване на хотелска част. За празника на НКК молим всички желаещи члевове също да подадат заявки на посочения емейл!
Краен срок за подаване на заявки 15 май 2021. 
емейл: office.nkk@gmail.com
Съдии:
22.05.2021 - Петър Ветренски
23.05.2021 - Александър Стойчев
 
Информация: 0888979187 - Петър Ветренски


 

Пролетен тест по правилник - Дерби
SPRING TEST  (regulation DERBY)

24.04.2021

Пловдив, България

Ръководител на изпитанието: Sasho Raychev

Главен съдия: Sasho Raychev

Съдия: Petar Vetrenski

Съдия: Georgi Katsarov

пом. съдия: Vasil Ignatov

Екстериорен съдия: Sasho Raychev

 

Име на кучето

РК №

Пол:

Порода:

Приз

HEKTOR di HRISTODULU

50167/21

мъжки

DK

1

AHILL di HRISTODULU

50168/21

мъжки

DK

1

HELGA of NASLUKA

49266/20

женски

DK

2

GAIA of NASLUKA

50032/20

женски

DD

2(J)

 

 

DERBY

Дата [Datum]: 25.04.2021

Място [Ort]: Пловдив, България [Plovdiv, Bulgarien]

Ръководител на изпитанието [Prüfungsleiter]: Vasil Zhelyazkov

Главен съдия [Richterobmann]: Vasil Zhelyazkov

Съдия [Richter]: Sasho Raychev

Съдия [Richter]: Asen Galev

Екстериорен съдия [Formwert-/Spezialzuchtrichter]: Sasho Raychev

 

 

Име на кучето

[Name des Hundes]

 

РК №

[ZB Nr.]

Пол [Geschlecht]:

Порода [Rasse]

Приз

[Preis]

HASHTAG of NASLUKA

49269/20

Rüde

DK

2

CHERI from VETRENSKI

48914/20

Hündin

DK

2

GANGSTER of NASLUKA

48371/20

Rüde

DK

3

GREAT of NASLUKA

48373/20

Rüde

DK

1

HELGA of NASLUKA

49266/20

Hündin

DK

1

 

DERBY / ДЕРБИ
28.03.2021
Aytos, Bulgarien /Айтос, България

Prüfungsleiter / Ръководител на изпитанието: Vasil Zhelyazkov
Richterobmann / Главен съдия: Vasil Zhelyazkov
Richter / Съдия: Konstantin Zlatev
Richter / Съдия: Sasho Raychev
Formwert- / Spezialzuchtrichter / Екстериорен съдия: Sasho Raychev

Nr. der Nennliste

Name des Hundes / Име на кучето

ZB-Nr. / РК №

Geschlecht / Пол:

Preis / Приз

01

GEIGER of NASLUKA

48370/20

Rüde / мъжки

1. Preis

02

HASHTAG of NASLUKA

49269/20

Rüde / мъжки

0

03

DANTE DE REGIUMBAC

COR-A 5495-20/119

Rüde / мъжки

1. Preis

04

HAJTA of NASLUKA

49270/20

Hündin / женски

1. Preis

 

EXPO
Special D.Kurzhaar

23.03.2021
Pazardzik, Bulgaria
judge: Valentin Iliev

 

No

Име на куче
Dogs name

        PK

пол
sex

     Клас
    Class

Собственик
Owner

Резултат
Result

1

Chara from Vetrenski

48913/20

  F

Puppy

Огнян Върбанов

V.P.1

2

Cheri from Vetrenski

48914/20

  F

Puppy

Нели Николова

V.P.2

3

Naja Cherni Lom

50134/21

  F

Junior

Иво Танев

ECC1, J.CAC

4

Alka Haus Ilmark

48353/20

  F

Iintermediate

Динко Динев

ECC

5

Cara from Vetrenski

47004/20

  F

Iintermediate

Костадин Бързаков

ECC1, CAC, BOS

6

Gaby de los Campos

48354/20

  F

Iintermediate

Петър Бонев

ECC2

7

A-Paris Katus
Kenta K

JR734728Nk

  M

Iintermediate

Георги Георгиев

ECC1, CAC, BOB

8

Ira Cherni Lom

45038/19

  F

Open

Славен Михайлов

ECC2

9

Frea Cherni Lom

46333/19

  F

Open

Спаска Вергилова

ECC3

10

Miia from Vetrenski

32353/16

  F

Open

Нели Николова

ECC2, R.CAC

11

Polia from Vetrenski

39618/18

  F

Open

Младен Ждраков

ECC

CACT -  14.03.2021
Тест на яребица
Caccia a starne
Pazardzik, Bulgaria
judge: Sasho Raichev


 

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

    ECC1, CACT

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

          N.Q.

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

        ECC3

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

           EL

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

6

Cora

LO19114368

В.Илиев

M.Костов

          MB

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

           EL

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

 ECC2, R.CACT

9

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

         ECC

10

Coni Nachev Farm (EB)

43702/19

Д.Начев

Д.Начев

          ECC

11

Carina Hunt dog Asenov (EB)

35822/17

Л.Георгиев

Л.Георгиев

           EL

12

C-Castro Nachev Farm (EB)

43706/19

Л.Георгиев

Л.Георгиев

           EL

13

Anubis ot Galev Dogsfarm

31756/16

А.Галев

А.Галев

           EL

14

Hektor di Hristodulu

50167/21

С.Спасов

С.Спасов

           EL

 
15

Broz di Hristodulu

34339/16

С.Спасов С.Спасов           ECC

 

 

Изпит за вродени качества - TAN
14.03.2021

Pazardzik, Bulgaria
Judge: Petar Vetrenski

 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Great of Nasluka 48373/20 Ганка Сиракова         TAN
  2 Geiger of Nasluka 48370/20 Татяна Ангелова         TAN
  3 Hashtag of Nasluka 49270/20 Татяна Ангелова         TAN
  4 Hajta of Nasluka 49269/20 Татяна Ангелова         TAN
 

 

CACT -  13.03.2021
Тест на яребица
Caccia a starne
Pazardzik, Bulgaria
judge: Petar Vetrenski


 

No

             Име на куче
              (Dog name)

   PK номер
    (St.book
     number

     Водач
     Guide)

  Собственик
      (Owner)

  Резултати
     (Results)

1

Anubis del Traki

42136/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        ECC 2

2

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

          N.Q.

3

Martin di San Mamiliano

33580/16

В.Илиев

 

           EL

4

Vento del Traki

41516/18

М.Иванова

М.Иванова

           EL

5

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

           EL

6

Cora

LO19114368

В.Илиев

M.Костов

          MB

7

Valencia del Traki

41520/18

М.Иванова

В.Илиев

        ECC 1

8

Perla Cherni Lom

34124/16

Д.Начев

П.Бонев

            EL

9

Centa Nachev Farm (EB)

43705/19

Д.Начев

Д.Начев

           MB

10

Coni Nachev Farm (EB)

43702/19

Д.Начев

Д.Начев

           EL

11

Carina Hunt dog Asenov (EB)

35822/17

Л.Георгиев

Л.Георгиев

           EL

12

C-Castro Nachev Farm (EB)

43706/19

Л.Георгиев

Л.Георгиев

           EL

13

Anubis ot Galev Dogsfarm

31756/16

А.Галев

А.Галев

           EL

14

Polia from Vetrenski

39618/18

М.Ждраков

М.Ждраков

           EL


Изпит за вродени качества - TAN
13.03.2021

Pazardzik, Bulgaria
Judge: Valentin Iliev

 

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Frea from Vetrenski 46333/19 Спаска Вергилова         TAN
  2 Cheri from Vetrenski 48914/20 Нели Николова         TAN
  3 Chara from Vetrenski 48913/20 Огнян Върбанов         TAN
  4 Chopar from Vetrenski 48912/20 Петър Милев         TAN


judge: Petar Vetrenski

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Gaby de los Campos de Castilla 48354/20 Петър Бонев      TAN

НКК организира 2 пролетни изпита за млади кучета Derby
(за кучета, родени след 01.10.2019 г.)

28.03.2021 г., Айтос,
съдии – JGHV
Възможност за изпитване на 1 група (до 6 кучета).
Срок за записване: 25.03.2021 г.

24.04.2021 г., Пловдив
съдии – JGHV и FCI
Възможност за изпитване на 2 групи (до 12 кучета).
Срок за записване: 15.04.2021 г.

За допълнителна информация: 0878 49 78 12 – Георги Кацаров

Информация относно мероприятията обявени за 13-14.03.2021 год. в Пазарджик - Добровница


13.03.2021
1. Тест на яребица с ранг CACT (caccia su starne)
Състезанието е отворено за Континентални птичари
съдия: Петър Ветренски
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 9.00 часа, бензиностанция ЕКО, Пазарджик
3. Специализирана изложба - ЕХРО
14.00 часа, Добровница (център)
съдия: Валентин Илиев
Моля, желаещите за участие в ЕХРО да изпратят своите заявки на емейл: office.nkk@gmail.com

текст:
1. Име на куче:
2. ПК номер:
3. Дата на раждане:
4. Собственик:

Краен срок за записване 11.03.2021

14.03.2021
1. Тест на яребица с ранг CACT (caccia starne)

Квалификация за отбор на България на Световно първенство Г.Курцхаар - Ниш, Сърбия
Състезанието е отворено за Континентални птичари​
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 9.00 часа, бензиностанция ЕКО, Пазарджик
съдия: Александър Стойчев


За допълнителна информация: 0888979187 - Петър Ветренски

CACT -  28.02.2021
Тест на яребица
Caccia a starne
Saedinenie, Bulgaria
judge: Aleksander Stoychev

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

        EL

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

        EL

 3

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов        ECC

 4

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

       N.Q.

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

ECC1, CACT

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова        EL
 7

Cora

LO19114368

М. Костов В.Илиев

        EL

 8

Perla Cherni Lom

34124/16 P.Bonev D.Nachev        MB
 9

Raul

29160/15 P.Dimov P.Dimov        MB

 

Изпит за вродени качества - TAN

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Naja Cherni Lom 50134/21 Иво Танев         TAN

 

CACT -  27.02.2021
Тест на яребица
Caccia a starne
Saedinenie, Bulgaria
judge: Liubomir Stefanov

 

No

Име на куче
(Dog name)

PK номер
(St.book
number

Собственик
(Owner)

Водач
(Guide)

Резултати
(Results)

 1

Valencia del Traki

41520/18

В.Илиев

М.Иванова

      N.Q.

 2

Vienna del Traki

41522/18

С.Шейтанов

С.Шейтанов

      N.Q.

 3

Anubis del Traki 42136/18 С.Шейтанов С.Шейтанов        EL

 4

Dream del Traki

46025/19

С.Шейтанов

С.Шейтанов

      N.Q.

 5

Martin di San Mamiliano

33580/16

 В.Илиев

В.Илиев

ECC1, CACT

 6

Vento del Traki 41516/18 М.Иванова М.Иванова        ECC
 7

Cora

LO19114368

М. Костов В.Илиев

         EL

 

 

Изпит за вродени качества - TAN

 No Име на куче
(Dog name)
PK номер
(St.book
number)
Собственик
(Owner)
Резултати
(Results)
  1 Brina ot Vetar del Melo   Л. Господинов  not passed
  2 Colt di Cascina Maggiore   Л. Господинов  not passed
  3 Helga of Nasluka  49266/20 T. Трясков  not passed

 

Информация относно мероприятията обявени за 27-28.02.2021 год. в Съединение

27.02.2021
1. Тест на яребица с ранг CACT (caccia starne)
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 9.00 часа, бензиностанция GOTMAR, Съединение 
съдия: Любомир Стефанов
За допълнителна информация: 0899190772 - Александър Стойчев

28.02.2021
1. Тест на яребица с ранг CACT (caccia starne)

Квалификация за отбор на България на Световно първенство Г.Курцхаар - Ниш, Сърбия
2. ИВК - изпит за вродени качества (TAN) 
Сборен пункт - 9.00 часа, бензиностанция GOTMAR, Съединение 
съдия: Александър Стойчев
За допълнителна информация: 0899190772 - Александър Стойчев

 

УС на НКК умолява членовете си да изчистят финансовите си задължения към клуба!

Справка:

ЧЛЕНОВЕ НЕПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 3 г. - 2018, 2019 и 2020 г.
1. ДИМИТЪР МАРКОВ
2. ИВАЙЛО МИШОНОВ
3. ИВАН ВАСИЛЕВ
4. ИВАН СТАМАТОВ
5. НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ
6. ОГНЯН ВЪРБАНОВ
7. ТУРХАН ИБРЯМ
8. ЦВЕТАН НАУМОВ
9. ЯНИЦА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ НЕПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2 г. - 2019 и 2020 г.
1. БОРИСЛАВ ДИМОВ
2. ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ
3. 
4. ЗОРНИЦА НИКОЛОВА
5. КРАСИМИР ТОДОРОВ
6. 
7. РУМЕН ТОДОРОВ

ЧЛЕНОВЕ НЕПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 1 г. - 2020 г.
1. 
2. 
3. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
4. ДАНИСЛАВ НИКОЛОВ
5. ДИМЧО НАЧЕВ
6. 
7. ПЕЙО ПЕЕВ
8. ПЕНКО ПЕНЕВ
9. 
10. РОМЕО ТРИЧКОВ
11. РУМЕН РУСЕВ
12. САВА МЛАДЕНОВСКИ
13. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
14. Х