За контакти

Председател:

Валентин Илиев
тел. 0894 396 939


Членове на УС:

Александър Стойчев
тел. 0899 190 772

Любомир Стефанов
тел. 0888 703 790

Петър Ветренски
тел. 0888 979 187

Георги Кацаров
тел. 0878 497 812

Имейл: office.nkk@gmail.com


Отговорник развъдна дейност:

В. Илиев
тел. 0894 396 939
Имейл: pedigree.nkk@gmail.com


Отговорник спортна дейност:

Драгомир Костадинов
тел: 0896 363 320
Имейл: sport.nkkb@gmail.com


Касиер:

Атанас Киряков
0889 000 202


Банкова сметка на НКК България:

Пощенска банка: BIC BPBIBGSF

BG24BPBI79241063910601


Администратор на сайта:

Петър Димов
тел. 0888 276 543
Имейл: peter1985bg@abv.bg