За клуба

Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел, отделна от организационна форма на членовете си, която не прави разлика между националности, религия, пол и раси.

Сдружението има следните цели:

Опазване, насърчаване и развитие на развъждането и отглеждането на чистокръвни кучета от породата "Германски Курцхаар", чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / и СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА КУРЦХААРА.

Сдружението е член на Българска републиканска федерация по кинология (БРФК) и Световна асоциация Германски Курцхаар (WADK, WDK).