Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел, отделна от организационна форма на членовете си, която не прави разлика между националности, религия, пол и раси.

Сдружението има следните цели:

Опазване, насърчаване и развитие на развъждането и отглеждането на чистокръвни кучета от породата „Германски Курцхаар“, чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / и СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА КУРЦХААРА.

Сдружението е член на Българска републиканска федерация по кинология (БРФК) и Световна асоциация Германски Курцхаар (WADK, WDK).

Свържете се с нас

На 8.04.1999 година група ентусиасти и привърженици на породата: Костадин Карачанов, Петър Врачев, Христо Христакиев, Илиана Петковска, Христо Даскалов, Сотир Сотиров учредяват първият клуб, като същия е регистриран на 4.05.1999 в Пловдивския окръжен съд, с наименование КЛУБ КУРЦХААР – ПЛОВДИВ. Председател на УС – Костадин Карачанов. Членове на УС; Петър Врачев, Илиана Петковска.

През 2003 година се стига до решение и искане за подмяна на наименованието на сдружението от КЛУБ КУРЦХААР ПЛОВДИВ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР. Решението е вписано на 7.03.2003 година в Окръжен съд Пловдив, с новоизбран Управителен съвет. Председател на УС:  Христо Христакиев и членове на УС: Петър Врачев, Димитър Дандаринов, Христо Генов, Петър Радев.
Активна част в НКК през годините заема и Александър Стойчев, който неотлъчно работи за съхранението и развитието на клуба.

Ръководства на НКК през годините

От 2008 година

Председател: 
Петър Радев

Членове на УС: 
Петър Ветренски
Истилиан Маринков
Петър Бонев
Александър Стойчев

От 2015 година

Председател:
Валентин Илиев

Членове на УС: 
Александър Стойчев
Петър Ветренски
Любомир Стефанов
Георги Кацаров