ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо събрание на 18 Ноември 2023 год. от 16.00 часа в конферентната зала на кметството с.Съдиево, община Айтос, област Бургас.

  1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
  2. Отчет Спортна дейност.
  3. Отчет на ОРД.
  4. Финансов отчет за 2021 год.
  5. Прием на нови членове.
  6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 17:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.