Състезания
Field Trial
Тест на яребица (пролет-есен) – Caccia a Starne
Практичен лов (есен) – Caccia Pratica