Общо Събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР 4 февруари 2017 год.

 Общо Събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо Събрание на 4 февруари 2017 год. от 14.00 часа в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
  2. Отчет на ОРД.
  3. Финансов отчет за периода 2016 -2017 г.
  4. Освобождаване на Управителен съвет и Председател на УС. Избор на нов Управителен съвет и Председател
  5. Прием на нови членове.
  6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 15:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *