ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ 14 Април 2018 год.

ОБЩО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР БЪЛГАРИЯ

Управителния съвет на НККБ, свиква годишно Общо събрание на 14 Април 2018 год. от 11.00 часа в конферентната зала на кметство с.Кабиле обл. Ямбол и същото ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на Управителния съвет  за дейността на изминалия период.
  2. Отчет Спортна дейност.
  3. Отчет на ОРД.
  4. Финансов отчет за периода 2017 -2018 г.
  5. Прием на нови членове.
  6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе от 12:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

УС на НККБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *