Общо събрание на НККБ – 15 март 2014

На 15 март 2014г. в гр.Пловдив, НКК България ще проведе:

1. Състезание с ранг ЦАЦТ (CACT) тип пролетни (caccia starne) и ИВК (TAN) – изпит за вродени качества.

Информация за съдийски състав, час и място на мероприятието ще бъде публикувана допълнително от организатора!

2. Общо събрание на НККБ.

Същото ще се проведе в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив от 16.30 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на УС и ОРД за изминалата 2013 година;
2. Финансов отчет за изминалата 2013 година;
3. Приемане на план за клубни мероприятия на НКК – 2013 година;
4. Приемане на нови членове на НКК България.
5. Разни.

Забележки:
1. Всеки един от членовете на НКК България има право да внесе искане за промяна в дневния ред за провеждане на Общото събрание до Ус на НКК;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *