Общо събрание на НКК

На 16 март 2013 год. в залата на читалището в с. Труд, област Пловдив от 16.30 часа ще се проведе отчетно-изборно Общо събрание на НКК България при следния дневен ред:

1. Отчет на УС и ОРД за изминалата 2012 година;
2. Финансов отчет за изминалата 2012 година;
3. Освобождаване на УС и Председателя на УС. Избор на нов УС и Председател на УС на НКК;
4. Приемане на план за клубни мероприятия на НКК – 2013 година;
5. Приемане на нови членове на НКК България.
6. Разни.

Забележки:

1. Всеки един от членовете на НКК България има право да внесе искане за промяна в дневния ред за провеждане на Общото събрание до Ус на НКК;
2. Членовете на НКК България трябва да изчистят финансовите си задължения от членски внос, родословия и други към клуба, най късно до 12 март 2013 година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 39. /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става:

………………………поради неплащане на две или повече вноски,

 

С уважение: УС на НКК България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *