ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР“, ЕИК: 115516536, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.48 от устава на сдружението свиква извънредно Общо събрание на 20.07.2024 г. от 14.00 часа в залата на ресторант „конна база Фригопан“, с.Царацово, област Пловдив, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в Устава на сдружение „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР“.

2. Решение за членство в Българска национална федерация по кинология, партньор на Международна федерация по кинология (FCI)

3. Разни

На основание Чл.49. от устава на сдружението, ОС се счита за законно, ако присъстват поне половината плюс един от всички членове. Ако не се образува необходимия кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *