1. Aкт за заплождане НККБ

2. Указания и необходими документи
за издаване на родословия

3. Проформа pedigree